mandag den 22. september 2014

Groth fra Grønholt

Som så mange andre støder man på at ens forfædre levede i hertugdømmet Slesvig-Holstein, som jo da var forbundet med Danmark; men idag er en del af Tyskland. Det besværliggør tilværelsen en hel del for slægtsforskeren, da tyskerne ikke har en så åben politik som Danmark, når det gælder arkivalier.
Heldigvis findes der dog en del folketællinger, der kan hjælpe en lidt på vej.
Således kan mit Groth navn spores.

Første gang jeg støder på min tipoldefar Christoffer Wilhelm Frederik Groth i Danmark, er ved folketællingen for Nørlem sogn i 1860, hvor han er blevet gift anden gang med Anne Pedersdatter Grau. De blev gift 5 Maj 1859 i Hygum Kirke.
Med information at han kom fra egnen ved
Eckernförde, var det så bare at grave ned i de Sydslesvigske folketællinger....


1845
Og her finder jeg ham da også i 1845 tjenende 23 år gammel i Waabs som bødker
http://www.danishfamilysearch.dk/cid6428765
Det interessante ved dette opslag er at i samme husstand findes en Friedericka Jansen, opført som tjenestepige (dienstbote), 18 år gammel - og da min oldefars halvbroder jo findes opført i danske kirkebøger som søn af afdøde Frederikke Auguste Jansen, ja så kan man jo næsten se amoriner i luften mellem den unge bødker og tjenestepigen.
De er begge i tjeneste på Gut Lehmberg - som idag tilbyder feriebolig i det gamle gårdmejeri.
Hvilket er interessant da tipoldefar senere i Danmark netop er mejeriforpagter på forskellige herregårde. Det er ikke utænkeligt at det er på Lehmberg han lærer håndteringen


Som det ofte forekommer i mit slægtstræ, er folk på min mors side i forbindelse med folk på min fars side, således også på Gut Lehmberg, hvor Eduard Hagemann, der forpagter godset, såmænd er min slægtning :-) ( se på GENI )

1835
 Finder jeg ham, lidt for gammel hos moder og fader med søskende :-)
http://www.danishfamilysearch.dk/cid3440566


378    Christian Friedrich Groth    Mand    58    1777    Gift    Tagelöhner
379    Dorothea Friederika Schnoor    Kvinde    49    1786    Gift    seine Frau
380    Ludwig August Groth            Mand    21    1814    Ugift    ihr Kind
381    Christopher Wilhelm Groth    Mand    15    1820    Ugift    ihr Kind
382    Cay Friedrich Groth            Mand    13    1822    Ugift    ihr KindDe er her knyttede til Herregården Grønholt, der i 1834 er blevet overtaget af Grev Magnus Theodor Molkte. I 1855 overtages Grønholt af  hertugslægten og er idag daglig hjem for den titulære hertug Christoph af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Glücksborg


Den gamle Christian Friedrich og frue lever endnu i 1845 på Grønholt
http://www.danishfamilysearch.dk/cid6516687

1803 
Endelig findes tiptipoldefar som ung mand på Grønholt, hvor han bor med sin moder, der er enke efter 2 ægteskaber 
http://www.danishfamilysearch.dk/cid1880749

441    Anna Catrina Bocken    Kvinde    57    1746    Enke(mand)    Hausmutter wird vom Sohn ernährt
442    Christian Fridrich Grooth    Mand    24    1779    Ugift    deren Sohn Tagelöhner

søndag den 21. september 2014

Den forsvundne halvbroder Groth

Takket være ivrige slægtsforskere, der fik nysgerrigheden pirret af den forsvundne Vilhelm Heinrich August Groth, fik jeg et tip om lægdsruller - og kan der følge ham lidt længere frem i tiden.

Tilsyneladende var han en kort tid i Vordingborg; men vender tilbage til Ørre, hvor han møder op til tjeneste i 1876 - men så udebliver i 1879, 1883 og 1885, hvorefter han bliver tiltalt efter §51 og §28

Disse paragraffer i Værnepligtsloven af 1869 siger:

§ 28.
Indkaldelsen foregaaer i Reglen gjennem Lægdsbestyrelsen for det Sted, i
hvis Rulle den paagjældende Værnepligtige er indført. Den, der ikke findes i
Lægdet eller ikke har Bopæl paa det af ham opgivne Sted (§ 48), har selv at
skaffe sig Underretning om sin Indkaldelse og bliver, saafremt han indkaldes,
men udebliver fra Mødet uden lovligt Forfald, at behandle og straffe efter den
militaire Lovgivning som ulovlig Udebleven.

§ 51.
Den, der er udskreven, men endnu ikke tildeelt nogen Afdeling, saavelsom
den, der hører til Hærens eller Søværnets Liniemandskab, kan ikke reise ud af
Landet, uden at i første Tilfælde Justitsministerens, i sidste Tilfælde
Krigsbestyrelsens Tilladelse dertil er ham meddeelt, Den, der er overført i
Forstærkningen, kan i Krigstid ikke reise ud af Landet uden Krigsbestyrelsens
Tilladelse. I Fredstid skal han, naar han reiser ud af Landet, melde saavel sin
Afreise som sin Tilbagekomst for vedkommende Lægdsforstander og for det
Corps eller den Afdeling, hvortil han hører. Overtrædelser af de i denne
Paragraph indeholdte Bestemmelser straffes i Fredstid med Bøder fra 10 til 100
Rd., men i Krigstid med Fængsel, alt forsaavidt Handlingen ikke efter den
militaire Lovgivning medfører større Straf. Forsaavidt Vedkommendes
Tjenesteforhold medfører det, bliver han at dømme ved militair Ret. Hvad der i
denne og de to næstforegaaende Paragrapher er fastsat om Reiser til Udlandet,
gjælder ogsaa om Reiser til Island, Færøerne og de danske Besiddelser udenfor
Europa.

Sidstnævnte bekræfter jo så antagelsen at han på et tidspunkt er draget af til USA, efter 1877 og før 1879. 

(kilde til Værnepligtsloven 1869 )tirsdag den 1. april 2014

Oldefars bror på prærien

Min oldefader Peter Henrik Groth ankom 9 April 1894 til havnen i New York, hans destination var Creston, Platte County, Nebraska, hvor hans lillebroder Frederik Bernhard Groth levede på en farm. 
Fred Groth drog over Atlanten i 1887 - ombord på SS Geiser fra Thingvalla Line. Skibet ankom til New York 25 Juni 1887 med godt 830 passagerer ombord


Om SS Geiser er der et drama et års tid senere, da den steamer afsted østpå og kolliderer med Thingvalla den 14. August 1888 - SS Geiser brækker i to dele og synker på 5 minutter, 105 omkommer 


 Heldigvis gik hjemturen fint for min oldefar der efter 5 år over there, vender hjem til Ørre i 1899, og gifter sig med Mette Marie, der har arvet Nybro Mølle.

 Som børn hørte vi tit historierne om at oldefar rejste til Amerika for at finde sine brødre uden resultat. Det viser sig jo så at han faktisk udmærket vidste hvor Fred befandt sig, og boede i en længere årrække i Creston, ja han findes endda optaget i registeret over naturaliserede i Nebraska.

 Hvordan broderens færd fra New York i 1887 til han dukker op som gårdejer i Creston i folketællingen i 1900 forløb er ikke helt klart, da folketællingen fra 1890 i USA desværre gik tabt i en brand. Det vides dog fra et notat i Columbus Telegraph, at han fik ægteskabslicens med Julia van Oyen, og at de bliver gift den 28 Juli 1897. 
 Det ville jo have været fantastisk hvis de nu fik en stor børneflok, og en vifte af genfundne slægtninge derved åbenbarede sig; men desværre var ægteskabet barnløst.
 Julia dør før 1930, og Fred dør 22/3 1939

 Peter Henrik og Frederik Bernhard var sønner af Christoffer Wilhelm Groth og hans anden kone Anne Pedersdatter Grau - han var første gang gift med Frederikke Augusta Jansen, og havde da han kom op nordpå fra Schleswig, sønnen Vilhelm Heinrich August med sig, han var født i 1853. 
 Denne halvbroder findes med familien til han bliver konfirmeret i Ørre, siden har jeg ikke lykkets spore ham nogen steder, så nogen sandhed kan der være i barndommens sagaer om den forsvundne broder - det er jo meget muligt at han også drog over vestpå, og det var ham de ikke kunne finde.

torsdag den 27. februar 2014

Undertegnede

1. Søren Groth Petersen, søn af Paul Petersen og Kirsten Sikjær Groth, blev født den 16-11-1961 i Frederiksberg. 
Social-og Sundhedsassistent.
Mere kendt som Nyertun, et musikalsk projekt, af og til med Vazao, som Grothbros. Desuden initiativtager til BEATS4CHANGE
Søren havde et forhold til Lisbeth Huus. Lisbeth blev født i 1960. Forlovelse: 1985. Skilt: 1992 
Deres barn:
          i.  Bjørn Bo Groth Huus

søndag den 25. august 2013

Lokalhistorie og slægtsforskning

Netop lokalhistorie og det kulturhistorisk nært beslægtede interesse mange har for slægtsforskning, synes jeg burde have høj prioritet som kulturpolitiske områder der giver identitet i en alt mere globaliseret verden. Når man kender sine rødder og føler sig forbundet med lokaliteter og de mennesker der havde sin gang der, så oplever man et helt anderledes solidt fundament, hvorfra man kan se fremtiden i møde, end man opnår ved at klamre sig til en værdipolitisk symbolnationalisme der skal indhegnes og forsvares mod udefrakommende trusler.

mandag den 23. april 2012

Navnet Sikjær

I Folketællingen 1870 for Tjørring Sogn, nævnes Sikjær:

Fkt-1870; Tjørring - Trælund by ; 73; Sikjærhuus, et huus
373; Søren Nielsen; m; 34; gift; Sinding Sogn; Luthersk; Huusfader / Landbrug
374; Else Magrethe Andersen; k; 36; gift; Gjellerup Sogn; Luthersk; Huusmoder
375; Else Maria Christensen; k; 9; ugift; Tjørring Sogn; Luthersk; Datter
376; Ellen Maria Christensen; k; 8; ugift; Tjørring Sogn; Luthersk; Datter
377; Ane Johanne Christensen; k; 6; ugift; Tjørring Sogn; Luthersk; Datter
378; Maren Kjerstine Nielsen; k; Under 1 aar; ugift; Tjørring Sogn; Luthersk; Datter

Søren Nielsen Remme ( min tipoldefar, som jeg er opkaldt efter ) fra den nærliggende Remmegård i Sinding sogn blev gift med enken efter Christen Espensen, Else Margrethe Andersen den 26 Oktober 1866 - Christen Espensen var tidligere gift med Ane Johanne Pedersen, og fik med hende de 2 ældste piger ovenfor, de er altså retteligen steddøtre af Søren og Else Margrethe.

Else Marie bliver i 1881 gift med stedfader Søren som vidne til en Simon Kristian Jensen, deres videre skæbne har jeg ikke fulgt.
Ellen Marie, dør kun 17 år gammel i 1878
Ane Johanne er datter af Christen og Else Margrethe, ved dåben har hun en tvilling Maren, som dør tidligt. Ane Johanne bliver i 1895 gift med Aage Bennicke, fra Kolding
Ved vielsen i 1866 lever disse pigers farfar Espen Christensen, stadig, og han velsigner forbindelsen ved at være vidne for Else Margrethe


Mens den yngste Marie Kirstine Nielsen, (min oldemor) er datter af Søren og Else. De får senere yderligere en datter Nielsine Andrea Nielsen ( *1871 + 1934) og en søn Niels Christen Nielsen
( * 1873 + ? ) - Det er blandt efterkommere af disse 3 børn, navnet Sikjær optræder.

Søren (*1835 + 1921) og Else Margrethe (* 1833 + 1919) sluttede deres alderdoms høst, boende i Skolegade 24, Herning.

A) Maren Kirstine Nielsen (* 25/3 1869 + 10/11 1944 i Nybro Mølle, Ørre ) gift 26/10 1891 med Poul Christian Poulsen, smed i Ljørring (* 7/9 1864 i Ikast, søn af Christen Naiberg Poulsen og Anne Thomsen Waad) + 4/11 1933 i Ljørring, Sinding)


De fik 8 Børn - Heraf Ragna Edith Poulsen (* 1907 + 1988 ) gift med Knud Merrild Groth (*1902 + 1967, tømrermester i Haunstrup, søn af Møller i Nybro Peter Groth og Mette Marie Kjær), der blev forældre til min moder Kirsten Sikjær Groth (* 1935 + 2010 ) gift med Paul Petersen (1935-2001), Sikjær navnet bæres af min broder Paul Sikjær Petersen, der har givet det videre til sin datter Tine Merete Sikjær Petersen

B) Nielsine Andrea Nielsen (*15/4 1871 + 13/8 1934 i Vildbjerg) gift 9/4 1901 i Vildbjerg med
Andreas Jensen, detailhandler (*5/3 1865 i Vinding, + 23/3 1943 i Vildbjerg) -

Af deres børn skal her nævnes Søren Sikjær Jensen, (altså min mormors fætter) senere blot Søren Sikjær (*25/11 1904 + 4/3 1983), der er kendt for flere lærebøger i matematik


C) Niels Kristian Nielsen (*29/5 1873 + 15/2 1962), gift  med Petrea Jensen (*4/8 1885 + 19/10 1963) den 9 Februar 1906

Niels Christian overtager Sikjær fra faderen i 1900, og udbygger gården, så han går fra at være boelsmand til gårdejer -  De får 13 børn